Checklist

Controleer of er sprake is van schoolweigering bij een specifiek kind.

De checklist moet gezien worden als een screeningslijst met behulp waarvan snel vastgesteld kan worden of er sprake is van schoolweigering. De checklist bestaat uit 15 vragen.

 1. 1

  Het bezoeken van school gaat met forse problemen gepaard, in die zin dat er een aanhoudende tegenzin of weigering is om naar school te gaan.

 2. 2

  Bij het vooruitzicht om naar school te gaan ontstaan heftige emotionele onrust en gespannenheid. Deze onrust en gespannenheid verdwijnen geleidelijk als het kind thuis mag blijven.

 3. 3

  Er is sprake van lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid. Deze klachten verminderen als het kind thuis mag blijven.

 4. 4

  De ouders zijn ervan op de hoogte dat het kind niet naar school gaat.

 5. 5

  De ouders voelen zich onmachtig om het kind naar school te krijgen.

 6. 6

  De problemen zijn geleidelijk ontstaan na een vakantie of nadat het kind een poos ziek thuis is geweest.

 7. 7

  De problemen zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis in het gezin, de familie of de leefomgeving van het kind.

 8. 8

  Het kind heeft een zeer hechte band met een van de ouders en verdraagt het niet of met zeer veel moeite om van deze ouder gescheiden te worden.

 9. 9

  Het kind is vaak bezorgd of ongerust dat een van de ouders iets overkomt.

 10. 10

  Het kind heeft moeite om naar bed te gaan.

 11. 11

  Het kind is in de loop van de tijd somber of gedeprimeerd geraakt.

 12. 12

  In contacten met andere kinderen is het kind angstig.

 13. 13

  Het kind wordt gepest op school.

 14. 14

  Het kind is niet alleen bang voor school, maar ook voor een heleboel andere zaken.

 15. 15

  Er is sprake van antisociale gedragsproblemen met kenmerken als liegen, stelen en vandalisme.

Bron: Bureau Jeugdzorg Gelderland & GGZ Zuid-West Gelderland Pro Persona.

De schoolweigeringstool gebruiken? Registreer je dan (zonder kosten) of vraag meer informatie.

Registreren